خدمات و اهداف ما

اهداف ما

کارگروه تخصصی دانش افزایش مربیان ( ISCoach ) برای اهداف ذیل تلاش می کند.

ارتقای سطح علمی

ارتقای سطح علمی و عملی ورزشکاران حرفه ای

کاهش آسیب دیدگی

کاهش آسیب های پزشکی ورزشی در سطح ورزشکاران حرفه ای

فرهنگ سازی

فرهنگ سازی در خصوص آموزش تخصصی ورزشی و عبور از تفکر رزومه مدرک گرایی

معرفی ورزشکاران

معرفی ورزشکاران و مربیان درخشان

ارتقای سطح کیفی

ارتقای سطح کیفی آموزش های تخصصی ورزشی

انتقال تجربه قهرمانان

انتقال تجربه قهرمانان و دانش آکادمیک به سایر ورزشکاران

بروزرسانی مطالب ورزشی

بروزرسانی مطالب تخصصی و کاربردی رشته های حرفه ای ورزشی

ارائه متدهای پزشکی و روان شناسی

مباحث مرتبط با متدهای روز سلامت پزشکی و روانشناسی تخصصی رشته های ورزشی

فرهنگ سازی بدنسازی ورزشی

فرهنگ سازی بدنسازی تخصصی رشته های ورزشی

محاسبه

محاسبه شاخص BMI

مرکز تناسب اندام Gimnas انواع آموزش های بدنسازی را با تجهیزات مدرن ارائه می دهد.


نتیجه BMI شما :

دسته بندی های BMI

  • BMI کمتر از ۱۸/۵
  • کم وزن
  • BMI بین ۱۸/۵ و ۲۴/۹۹
  • وزن ایده آل
  • BMI بین ۲۵/۰۰ و ۲۹/۹۹
  • اضافه وزن
  • BMI بیشتر از ۳۰
  • چاق

جدیدترین ها

مقالات ورزشی