فن بیان تصویری، موفق ترین شیوه اطلاع رسانی در دنیای امروز است که تمام افکار شما را در برابر دنیا به تصویر می کشاند. این رسانه در هنر ورزشی واحد، تحت عنوان “تصویرسازی ورزشی” ادغام شده واثار ارزشمند و جالب توجهی را می آفرینند. هنری که متاسفانه در کشورهای غیر توسعه یافته، ناشناخته می باشد
کانون تبلیغات I.S COACH با بهره گیری از تجهیزات نوین روز دنیا و استفاده از دوربین های پیشرفته دیجیتال و آنالوگ و کیت کامل فلش آماده ارائه بهترین و زیباترین عکس های ورزشی و مدلینگ جذاب هدف شما را به مخاطبین اعمال میکند.
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی مدلینگ
عکاسی پروژه ورزشی