کارگروه دانش افزایی تخصصی مربیان

IS COACH چیست؟

با توجه به روند رو به رشد علم تمرین و یافته های نوینی که هر روزه در این حوزه کسب می شوند، واز سوی دیگر نقش تعیین کننده دانش مربیان و ورزشکاران در تعیین سطح کیفی ورزش جامعه، به روز رسانی مداوم دانش و مهارت مربیان ورزشی برای پرهیز از ارائه اطلاعات ضد و نقیص و باورهای نادرست ورزشی به ورزشکاران از اهمیت بسزایی برخوردار است که برگزاری دوره ها، نشست ها و برنامه های آموزشی دانش افزایی می تواند گامی موثر در این خصوص قلمداد شود.

  • ورزش علمی و دانش محور
  • سریع و پایدارتر در اهداف سلامتی و مهارتی تمرین
  • پیشگیری از بروز آسیب های جسمانی
  • برنامه های آموزشی منسجم و هدفمند
  • بهبود کیفیت مشارکتهای ورزشی در جامعه
۵۰۰ +

مشتریان راضی

۱۰۰۰ +

تجهیزات

۱۰۰ +

مربیان حرفه ای

۱۵۰ +

برنده جایزه

۲۰ +

مربیان خصوصی

۱۰۰ +

کلاس

آنچه انجام می دهیم

خدمات ویژه ما

Rs-service

وزنه برداری

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

Rs-service

یوگا

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

Rs-service

دویدن

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

Rs-service

پرورش اندام

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

Rs-service

آموزش شخصی

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

Rs-service

ورزش درمانی

داشتن یک اندام زیبا احساس خوبی به شما می دهد و سبب می شود کار خود را بهتر انجام دهید.

اهداف IS COACH

دانش و تخصص پیش نیاز تحقق اهداف فعالیت های ورزشی

آشنایی بهتر عامه مردم با فواید جسمانی و روانی فعالیت های ورزشی،زمینه ساز افزایش تمایل افراد جامعه به مشارکت های ورزشی شده ودر این میان ،میزان دانش ومهارت مربیان می تواند نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف فعالیت های ورزشی ایفا نماید؛

که در غیر این صورت،نه تنها تمرین ورزشی نمی تواند نتایج مورد انتظار را برای فرد محقق سازد ،بلکه زمینه ساز بروز آسیب های جسمانی جبران ناپذیری در وی خواهد شد.