آنالیز بدن برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت بدن لازم است و در اینجا روش های مختلف آنالیز بدن با تست های گوناگون آنالیز بدن را بررسی می کنیم که در طی آن می توان فهمید که در طی آنالیز بدن می توان به نتایجی رسید که هم فرد از بسیاری از موارد مبهم…