اکثر ما انسان ها ورزش را در برنامه ی روزانه ی خود جای می دهیم.ولی نه صرف سلامتی،که برای کاهش یا افزایش وزن و رسیدن به اندام مطلوب! هردو خواسته علاوه بر ورزش،نیازمند برنامه ی غذایی سالمی هستند تا ما را به هدفمان برسانند و ما در این مقاله به بررسی برنامه غذایی بدنسازی برای…