در ابتدای شروع تمرینات بدنسازی و ماه اول استفاده از این تمرینات ممکن است سوالاتی در ذهن شما شکل بگیرد که در اینجا نمونه ای از این سوالات بررسی و پاسخ هایی علمی و کاربردی به آنها داده شده است. تمرینات بدنسازی غیر از عضله سازی چه فواید دیگری دارند؟ برخی مطالعات علمی نشان می…

ورزش بدنسازی امروزه یکی از پرطرفدارترین ورزشهای جهان است در مورد ارائه مشاوره بدنسازی هر برنامه بدنسازی باید علاوه بر ارائه برنامه ای که شامل تمرین ها است، باید متناسب با وضعیت بدنی هر فرد و همینطور هدف آن شخص یک مشاوره بدنسازی حرفه ای ارائه شود. سوالی که مطرح است برای یک مشاوره بدنسازی…